AI SEO одит, който задълбочено преглежда всеки технически аспект на вашия уебсайт с цел откриване и отстраняване на всички пречки за успешното му класиране в търсачките. Моят одитен процес е структуриран по следния начин:

  1. Първоначален анализ и стратегическо планиране: Започвам със среща за разбиране на вашите бизнес цели и SEO очаквания, последвана от анализ на текущото състояние и SEO показатели на сайта. След това определям обхвата на одита и формулирам персонализиран план за действие.

  2. Събиране на информация и конфигуриране на инструменти: Интегрирам Google Search Console и други SEO инструменти, за да събера всички необходими данни за структурата, трафика и ключовите думи на уебсайта.

  3. Извършване на задълбочен технически преглед: Реализирам детайлен анализ на всички технически аспекти, включително скорост на зареждане, мобилна оптимизация и структура на URL-ите, идентифицирайки проблеми и възможности за подобрение.

  4. Съставяне на детайлен доклад: Изготвям доклад, детайлизирано описващ откритите проблеми с практически насоки за тяхното отстраняване и препоръки за подобрения, които ще допринесат за подобряване на SEO представянето.

Осигуряване на подкрепа и мониторинг: Предлагам поддръжка за всякакви въпроси, свързани с доклада и препоръките, както и мониторинг на резултатите след прилагане на оптимизациите.

Варианти за одит и абонаментни услуги:

  • Еднократен одит: Изберете между различни нива на одит – Микро, Стандарт и Макси, които се различават според спецификите и размера на вашия уебсайт.

  • Месечни абонаменти: За клиенти, търсещи непрекъсната оптимизация и поддръжка, предлагам абонаментни планове, които осигуряват регулярен мониторинг и актуализации.

С моята помощ, вашият сайт ще достигне не само техническа съвършеност, но и по-добри позиции в търсачките, като заедно изградим твърда основа за вашето онлайн присъствие.

Copyright - AIoffice.art - AI CHAT BOT | SEO | SEM | AI DIGITAL MARKETING