Имплементация на персонализиран и разговорен AI чатбот , който използва напредналия GPT 4 модел на OpenAI, предлага новаторски подход за автоматизация на клиентската комуникация. Процесът включва всички етапи – от планиране и разработка до стартиране и постоянна оптимизация на чатбота. Целта е създаването на интелигентен асистент, способен да поддържа естествени диалози, да обработва комплексни запитвания и да предоставя персонализирана информация в реално време.

Предимствата на използването на разговорен AI чатбот базиран на GPT моделите на OpenAI включват:

 Ускорена разработка: Използването на предварително обучени модели като GPT значително намалява времето за разработка, като позволява фокусиране върху специфичните нужди на бизнеса.

 По-качествени диалози: Благодарение на обучението върху обширни данни, GPT моделите осигуряват естествени и значими разговори, което е трудно достижимо с други, по-примитивни системи.

 Персонализация: Чатботът може да се адаптира към индивидуалните нужди и предпочитания на потребителите, осигурявайки персонализирани отговори и съвети.

 Гъвкавост и мащабируемост: Моделът може да бъде адаптиран и разширен за различни бизнес нужди и интегриран в разнообразни платформи.

 Постоянно учене и подобрение: Чатботът анализира обратната връзка и поведението на потребителите за постоянна оптимизация на своята функционалност.

Ценообразуване: Експертен час: 110 лв./час

Еднократен SEO технически одит: от 700 до 1900 лв.

Месечни SEO абонаменти: от 600 до 1600 лв./месец

Еднократни услуги за AI чатбот: от 900 до 2900 лв.

Месечни абонаменти за AI чатбот: от 900 до 2900 лв./месец

Дигитален консултант – Одит, оптимизация и надзор на дигитални активи: 1800 лв./месец

Copyright - AIoffice.art - AI CHAT BOT | SEO | SEM | AI DIGITAL MARKETING