Час с Експерт Имате нужда от бързи и точни решения? Осигурете си един час с нашите експерти за незабавни професионални консултации на цена от 110 лв./час. Идеално за клиенти, които искат да получат спешни съвети за SEO или управление на AI чатботи.

SEO Аудит Разработихме три нива на SEO аудити, адаптирани към различните нужди и мащаби на уебсайтовете. Всяко ниво включва технически преглед и анализ на уебсайта, завършващи с изчерпателен доклад и стратегически препоръки:

  • Микро: За сайтове до 30 страници – 700 лв., 3 дни за изпълнение.

  • Стандарт: За сайтове от 30 до 100 страници – 1200 лв., 5 дни за изпълнение.

  • Макси: За сайтове над 100 страници – 1900 лв., 7 дни за изпълнение.

AI Чатбот Разработка и Интеграция Предлагаме три пакета за AI чатбот, насочени към различни етапи на нужда от автоматизация:

  • Стандартен План: За начинаещи в AI чатботи – 1100 лв. Включва базови настройки и до 250 итерации.

  • Разширен План: За компании с ясни цели за автоматизация – 1900 лв. Включва разширени сценарии и до 750 итерации.

  • Премиум План: За напреднали стратегии в AI чатботи – 2900 лв. Включва планиране за мащабируемост и до 1000 итерации.

С нашите услуги, вашето предприятие ще получи необходимите инструменти и знания за оптимизация на онлайн присъствието и комуникационните процеси.